WIADOMOŚCI

 

 

 

 

SZANOWNI KLIENCI

 

Chcielibyśmy poinformować, że zakupy

w Naszym Sklepie zostały zablokowane.

Już niedługo zapraszamy na

 

NOWĄ STRONĘ

 

Mamy nadzieję, że nowa strona ułatwi

Państwu zakupy oraz sprawi, że będą

chcieli Państwo do Nas wracać :-)

 

 

Pytania prosimy kierować na: biuro@e-plomba.pl

( zmówienia złożone przed blokadą zostaną zrealizowane )

 

 

 

 

 

Regulamin
Nowy Regulamin sklepu internetowego

1. Postanowienia ogólne.

 

1.1 Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.e-plomba.pl,

które w indywidualnych przypadkach podlegają pisemnym negocjacją;

1.2 W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z usług naszego sklepu oraz składania zamówień,

niezbędne jest korzystanie z jednej z następujących przeglądarek internetowych:

Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Mozifla Firefox lub Safari;

1.3 Sprzedawcą jest Firma

e-plomba Marek Zając

z siedzibą w

Konstantynowie Łódzkim ul. Jęczmienna 34

NIP PL731-182-87-56 REGON 100117590;

1.4 Podane w ofercie ceny, są cenami brutto w walucie polskiej.

 

2. Zakupy, płatności i dostawa.

 

2.1 Wszystkie zamówienia w naszym Sklepie Internetowym są zamówieniami z obowiązkiem zapłaty.

2.2 Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego sprzedający zobowiązuje się przenieść na

kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz

odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę;

2.3 Każdy Klient dokonujący zakupu za pośrednictwem Sklepu Internetowego

e-plomba.pl zobowiązany jest do wypełnienia formularza rejestracyjnego. Po

przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje drogą elektroniczną

na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym

potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę.

2.4 Klient dokonujący zakupu drogą mailową lub telefoniczna powinien przekazać

Sprzedającemu następujące informacje:

- dane do wysyłki,

- wybór płatności (pobranie lub przelew),

- wybór dostawy (kuriera, Urzędu Pocztowego lub dostawy osobistej)

Dostawa osobista obowiązuje na terenie Konstantynowa Łódzkiego +/- 20km,

Uzgodnienie czy dostawa jest możliwa na podany adres.

Klient ustala telefonicznie przy każdym zamówieniu.

- telefon kontaktowy, który na życzenie klienta będzie przekazany kurierowi do kontaktu przed dostawą,

- ewentualne żądanie faktury VAT wraz z danymi do faktury

(w przeciwnym razie zostanie wystawiony paragon fiskalny);

2.5 Każdy klient wybierający sposób zapłaty przedpłatę na konto powinien

w terminie 7 dni dokonać przelewu na dane:

e-plomba Marek Zając

Ul. Jęczmienna 34

95-050 Konstatynów Łódzki

Konto bankowe mBank nr.: 11 1140 2004 0000 3402 4050 5164

Tytuł płatności: "zamównienie nr";

2.6 Każdy towar staramy się wysłać w terminie 3 do 4 dni roboczych od dnia

zaksięgowania wpłaty na naszym koncie lub wybraniu płatności za pobraniem i

otrzymaniu pełnych danych do wysyłki – zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi

dostawa będzie niezwłoczna i nastąpi nie później niż do 30 dni;

* Dni robocze oznaczają dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2.7 Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie.

W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient jest

informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji

(częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

2.8 Każda przesyłka jest starannie pakowana i zabezpieczona, jednak prosimy aby

jej stan sprawdzić w chwili odbioru przy kurierze, a ewentualne uszkodzenie

towaru prosimy zgłosić dostawcy, który jest zobowiązany spisać odpowiedni

protokół zgłoszenia – prosimy o niezwłoczne zgłaszanie sprzedawcy wszelkich wad;

2.9 W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym

przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi

awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym

Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego

Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje

się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

 

3. Odstąpienie od umowy.

 3.1 Każdemu klientowi, który dokonał zakupu w celu nie związanym bezpośrednio

z działalnością gospodarczą lub zawodową przysługują prawa i obowiązki, o których

mowa w Ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów

oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, jak również

w Ustawie z dnia 27 lipca 2007 r. o szczególnych warunkach sprzedaży i zmianach w kodeksie cywilnym;

3.2 Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od

niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie

na piśmie w terminie 14 dni od zawarcia umowy.

* Oświadczenie odstąpienia od umowy do pobrania na Stronie Internetowej e- plomba.pl w Reklamacje i Zwroty

3.3 Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

3.4  * Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek nadanych "za pobraniem";

* Sprzedawca nie zwraca kosztów wysyłki kupującemu.

3.5 Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do

chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w

zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3.6 Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw

konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpiecznych

przepisów o umowach zawieranych z konsumentami poza lokalem przedsiębiorstwa nie stosuje się do umów:


1) o charakterze ciągłym lub okresowym, zawieranych na podstawie oferty sprzedaży

lub przez odwołanie się do ogłoszeń, reklam, cenników i innych informacji skierowanych

do ogółu albo do poszczególnych osób, jeżeli konsument mógł uprzednio zapoznać się z treścią

otrzymanej oferty lub informacji pod nieobecność drugiej strony umowy, a zarazem w tej

ofercie lub informacji, jak i w umowie zastrzeżono prawo konsumenta do odstąpienia od

umowy w terminie dziesięciu dni od dnia jej zawarcia,
2) sprzedaży artykułów spożywczych dostarczanych okresowo przez sprzedawcę do miejsca zamieszkania konsumenta,
3) powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, o wartości przedmiotu umowy do równowartości 10 EURO,
4) o prace budowlane,
5) dotyczących nieruchomości, z wyłączeniem usług remontowych;

 3.7 W myśl art. 10 ust. 3 ustaw z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych

praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 

prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1,
2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
6) dostarczania prasy,
7) usług w zakresie gier hazardowych;3.8 Sprzedawca przestrzega również przepisów kodeksu cywilnego oraz innych Ustaw.

 

4. Reklamacja

 4.1 Reklamację prosimy zgłaszać na adres mailowy biuro@e-plomba.pl,

kontakt@e-plomba.pl lub telefoniczny 662-018-307;

Wzór Formularza Odstąpienia od Umowy dostępny w zakładce Reklamacje i Zwroty

4.2 W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy określić, czy reklamacja opiera się na podstawie Ustawy konsumenckiej, na podstawie rękojmi, czy korzystając z gwarancji, a ponadto prosimy o opisanie:

- zgłoszenie wady (usterki),

- roszczenie,

- dane, na które ma zostać wysłana odpowiedź (oczywiście jeżeli klient chce zachować formę wysyłkową);

4.3 Do każdej reklamacji ustosunkujemy się w terminie 14 dni;

4.4 Gwarancją są objęte te oferty, w których treści sprzedawca wyraźnie zaznaczył iż dana oferta jest objętą gwarancją, co nie ma wpływu (nie ogranicza) na pozostałe prawa każdego klienta.

4.5 Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

4.6 Jeżeli Towar ma wadę Klient może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca

niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę

albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad.

Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny

od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności

z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych

kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności

kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także

bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia

b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest

zobowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności

z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z

drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby

nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

4.7 Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na

adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

4.8 Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od

wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z

upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym.

W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu

ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia

wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

 

5. Poufność i ochrona prywatności.

 5.1 Firma e-plomba jest właścicielem wszelkich zdjęć i opisów zamieszczonych w naszych ofertach, dlatego

zabrania się ich kopiowania bez uprzedniej zgody;

5.2 Wszelkie dane uzyskane od kupującego będą wykorzystane wyłącznie do celu realizacji

zamówienia, a każdy klient ma prawo do ich wglądu.

 

6. Obowiązki w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię

 6.1 Sprzedawca spełnia wymogi ustawy z dnia 14 września 2012 r. o obowiązkach w zakresie

informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię (Dz. U. z 2012 r. poz. 1203);

6.2 Obowiązkami ujętymi w ww. ustawie nie są objęte produkty używane, toteż

wykonanie przedmiotowych powinności odnosi się tylko do nowego sprzętu;

6.3 Zgodnie z art. 4 ust. 1 wspomnianej ustawy dostawca jest obowiązany do:
1) dołączenia do produktu wykorzystującego energię, wprowadzanego do obrotu lub oddawanego do

użytku, etykiety i karty sporządzonych w języku polskim;
2) dołączenia karty do wszelkich broszur lub innej dokumentacji dostarczanej wraz z

produktem wykorzystującym energię;
3) umieszczenia na etykiecie i w karcie danych zgodnych z parametrami technicznymi produktu

wykorzystującego energię;
6.4 Etykieta jest dostarczana dystrybutorowi nieodpłatnie;

6.5 Dystrybutor jest obowiązany umieścić na produkcie wykorzystującym energię etykietę w widocznym

miejscu oraz udostępnić użytkownikowi końcowemu kartę tego produktu.  

 

7. Postanowienia końcowe.

 7.1 Każdemu klientowi umożliwiamy prawo do indywidualnej negocjacji poszczególnych

postanowień / warunków zakupu w drodze negocjacji danej oferty (w formie pisemnej);

7.2 Niniejszy regulamin sprzedawca wysyła do kupującego drogą elektroniczną w formie PDF, oraz

udostępnia do kopiowania w celu zapisania treści na dysku lub nośniku zewnętrznym;

7.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy

kodeksu cywilnego (oraz kodeksu postępowania cywilnego), a w stosunku do konsumentów

również przepisy ustaw konsumenckich;

7.4 W celu realizacji umowy sprzedawca jest zmuszony do wykorzystania udostępnionych

danych osobowych na podstawie zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o

ochronie danych osobowych, a po zrealizowaniu danej umowy dane zostaną niezwłocznie usunięte lub trwale zmodyfikowane.;

7.5 Wykonując obowiązek wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych informuje się o treści art. 24:

1. W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, administrator danych jest

obowiązany poinformować tę osobę o:

a) adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem danych jest

osoba fizyczna – o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i nazwisku,

b) celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub

przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,

c) prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

d) dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli:

a) przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania,

b) osoba, której dane dotyczą, posiada informacje, o których mowa w ust. 1;

7.6 W rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

zabrania się kopiowania naszych zdjęć7.7 i innych materiałów autorskich, a jednocześnie

uprzedzamy o odpowiedzialności za naruszenia norm prawnych wynikających z ww. aktu prawnego;

7.8 W myśl art. 173 oraz 174 ustawy prawo telekomunikacyjne informujemy, że dane zawarte w

plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego są zbierane

automatycznie. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane

w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.

Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę

internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony

internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Najczęściej włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka

sklepu i panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep zapisuje

informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów: id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu.

Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania

określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie nie służące do przeglądania stron

internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym.

Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików

cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach

obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Pliki Cookie

można w każdej chwili usunąć ze swojego komputera, a także można także tak skonfigurować

przeglądarkę, że nie wpuści ww. plików - w tym celu należy użyć ustawień przeglądarki internetowej

(np. wpisując w wyszukiwarkę frazę "ustawienia prywatności dla przeglądarki XYZ").

 

 

Konstantynów Łódzki 25.12.19r

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl